Postępowanie z dnia: 2010-09-15 09:21:45

Nr postępowania: ZP/425/055/U/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Świadczenie usług kurierskich dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2010-09-15 09:08:26
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-15 09:11:28
Załącznik nr 4 do SIWZ. Formularz cenowy.
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-15 09:12:17
Załącznik nr 6 do SIWZ. Wykaz osób upoważnionych do składania zleceń.
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-15 09:18:37
Lista projektów.
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-15 09:21:00
Lista projektów.
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-21 08:14:16
zmiana SIWZ
pobierz