Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2011-02-09 10:41:08

Nr postępowania: CRZP: ZP/30/055/R/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Remont kapitalny z modernizacją Audytorium nr 1 i zespołu szatni w budynku WETiI Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ul. Siedlickiej 5a w Gdańsku-Wrzeszczu

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-02-08 07:50:21
zał. II 1 PBW Plan Zagospodarowania Terenu
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 08:25:32
zał. II 2.1 PBW Remont Przyłączy wodno-kanalizacyjnych
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 08:25:48
zał. II 2.2 PBW Remont Przyłączy wodno-kanalizacyjnych rysunek
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 08:26:02
zał. II 3 PBW Architektura - audytorium
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 08:26:12
zał. II 4.1 PBW Architektura Wnętrz - audytorium
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 08:26:27
zał. II 4.2 PBW Architektura Wnętrz - audytorium rysunek
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 08:30:55
zał. II 5 PBW Akustyka - audytorium
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 08:31:11
zał. II 6 PBW Konstrukcja budynek - audytorium
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 08:31:20
zał. II 7 PBW Instalacje Sanitarne
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 08:31:30
zał. II 8 PBW Instalacje Elektryczne
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 08:31:46
zał. II 9 PBW Instalacje Niskoprądowe + SSAP
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 08:31:57
zał. II 10 PBW Instalacje Audiowizualne i Nagłośnieniowe
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 08:32:06
zał. II 11 PBW Architektura - szatnia
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 08:32:22
zał. II 12 PBW Instalacje Sanitarne - szatnia
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 08:32:32
zał. II 13 PBW Instalacje Elektryczne - szatnia
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 08:32:41
zał. II 14 PBW Instalacje Niskoprądowe + SSAP - szatnia
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 08:32:51
zał. II 15 PBW Przyłącze zasilania audytorium i szatni
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 08:33:06
zał. IV Przedmiary robót
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 08:40:45
zał. III STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 09:04:12
2 specyfikacja
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 09:04:22
3 zał I 1 formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 09:04:31
4 zał I 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 09:04:42
5 zał I 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 09:04:52
6 zał I 4 wykaz wykonanych robót
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 09:05:02
7 zał I 5 wykaz osób
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 09:05:11
8 zał I 6 wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-08 09:05:22
9 zał. I 7 ośw. o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG