Postępowanie z dnia: 2011-03-18 15:14:20

Nr postępowania: ZP/92/055/R/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Remont i wymiana rur kanalizacji sanitarnej z części budynków Politechniki Gdańskiej przy ulicy G. Narutowicza 11/12

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-03-18 14:53:07
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-18 14:54:45
Załącznik nr 1 do SIWZ wzór oferty
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-18 14:56:34
Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-18 14:57:41
załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-18 14:58:34
załącznik nr 4 do SIWZ wykaz robót budowlanych
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-18 14:59:10
załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-18 15:04:21
załącznik nr 6 do SIWZ wykaz osób króre będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-18 15:05:10
załącznik nr 7 do SIWZ oświadczenie że osoby posiadają wymagane uprawnienia
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-18 15:06:58
załącznik nr 8 do SIWZ Projekt techniczny wykonawczy
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-18 15:08:26
Załącznik nr 9 do SIWZ Plan sytuacyjny
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-18 15:08:59
Załącznik nr 10 do SIWZ plan sytuacyjny ze szkicem Nr 1
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-18 15:09:34
Załącznik nr 11 DO SIWZ plan sytuacyjny ze szkicem Nr 2.
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-18 15:10:57
załącznik nr 13-I kanalizacja deszczowa - część I - przedmiar
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-18 15:12:08
załącznik nr 13 -II do SIWZ Laboratorrium Maszynowe - wymiana kanalizacji - przedmiar
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-18 15:12:44
załącznik nr 13-III do SIWZ Wydzial Okrętowy - wymiana kanalizacji - przedmiar
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-18 15:13:36
załącznik nr 14 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-28 11:21:52
Informacja o zmianie treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-28 11:22:56
nowy obowiązujący wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-01 15:46:10
Informacja o drugiej zmianie treści specyfikacji
pobierz