Postępowanie z dnia: 2011-06-30 13:18:13

Nr postępowania: ZP 226/019/D/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów stacjonarnych, elementów komputerów oraz oprogramowania komputerowego dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-06-30 13:17:25
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
pobierz