Postępowanie z dnia: 2011-07-01 15:24:54

Nr postępowania: CRZP/228/009/R/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie remontu laboratoriów katedralnych w budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-07-01 15:03:15
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-01 15:06:27
Zał. I/1 do SIWZ - Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-01 15:06:42
Zał. I/2 - oświadczenie
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-01 15:06:59
Zał. I/3 - oświadczenie
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-01 15:07:28
Zał. I//4 - wykaz robót
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-01 15:07:48
Zał. I/5 do SIWZ - wykaz osób
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-01 15:08:11
Zał. I/6 - oświadczenie
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-01 15:08:31
Zał. I/7 - wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-01 15:19:07
Zał. II do SIWZ - Projekt techniczny - branża budowlana
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-01 15:21:44
Zał. IV do SIWZ - STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-01 15:24:09
Zał. VI do SIWZ - przedmiar robót - branża budowlana
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-04 10:25:03
Lab_108
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-04 10:25:27
Lab_328_330_338
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-04 10:25:38
Lab_438
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-04 10:25:48
Lab_442
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-04 10:26:00
Lab_443
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-04 14:38:35
Zał. III do SIWZ - projekt budowlano-wykonawczy - branża elektryczna
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-04 14:39:18
Zał. V do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Szczegółowa Instalacji Elektrycznych
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-04 14:40:53
Zał. VII do SIWZ - przedmiar robót branża elektryczna
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-13 12:48:22
Zmiana SIWZ
pobierz