Postępowanie z dnia: 2012-08-29 09:41:08

Nr postępowania: ZP/314/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa sprzętu informatycznego do biblioteki w Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-08-31 11:52:13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz