Postępowanie z dnia: 2012-08-29 09:41:08

Nr postępowania: ZP/314/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa sprzętu informatycznego do biblioteki w Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz: