Postępowanie z dnia: 2013-05-08 10:59:42

Nr postępowania: CRZP: ZP/137/055/R/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wymiana i budowa ogrodzenia terenu Politechniki Gdańskiej od ul. Traugutta do ul. G. Narutowicza

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-05-08 11:00:13
2 siwz.ogrodzenie
pobierz
Specyfikacja: 2013-05-08 11:00:25
3 zał 1 formularz oferty.ogrodzenie terenu PG
pobierz
Specyfikacja: 2013-05-08 11:00:35
4 zał 2 oświadczenie art. 22 ust. 1.ogrodzenie terenu PG
pobierz
Specyfikacja: 2013-05-08 11:00:43
5 zał 3 oświadczenie art. 24 ust. 1.ogrodzenie terenu PG
pobierz
Specyfikacja: 2013-05-08 11:00:52
6 zał 4 wykaz wykonanych robót.ogrodzenie terenu PG
pobierz
Specyfikacja: 2013-05-08 11:01:01
7 zał 5 oświadczenie o uprawnieniach budowlanych.ogrodzenie terenu PG
pobierz
Specyfikacja: 2013-05-08 11:01:09
8 zał 6 wzór umowy.ogrodzenie terenu PG
pobierz
Specyfikacja: 2013-05-08 11:01:25
9 zał 7 informacja o przynależości do grupy kapitałowej.ogrodzenie terenu PG
pobierz
Specyfikacja: 2013-05-08 11:01:38
10 zał II projekt budowlany
pobierz
Specyfikacja: 2013-05-08 11:01:47
11 zał III projekt wykonawczy
pobierz
Specyfikacja: 2013-05-08 11:01:56
12 zał V przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2013-05-08 11:02:09
13 zał IV STWiORB
pobierz