Postępowanie z dnia: 2013-06-10 16:07:48

Nr postępowania: ZP/226/055/U/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa efektywnego pozyskania studentów na studia prowadzone w języku angielskim na wydziałach Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-06-12 13:48:25
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-12 13:48:41
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-12 13:48:57
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-12 13:49:21
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-12 13:50:01
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenuie zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-12 13:50:32
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-12 13:50:59
Wykaz usług
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-12 13:51:15
Wykaz osób po stronie Wykonawcy
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-12 13:52:11
Pełnomocnictwo (wzór)
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-12 13:53:33
Wzór Umowy
pobierz