Postępowanie z dnia: 2013-06-24 14:15:41

Nr postępowania: ZP/241/008/R/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych nr 47 i 48 Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego polegajaca na wykonaniu robót budowlanych wraz z dostawą i montażem mebli laboratoryjnych

Jednostka Prowadząca: Wydział Chemiczny

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-06-24 13:54:15 pobierz
Specyfikacja: 2013-06-24 13:56:20
Załącznik nr 1
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-24 13:57:23
Załącznik nr2
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-24 13:58:25
Załącznik nr 3
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-24 13:59:39
Załącznik nr 5
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-24 14:00:15
Załącznik nr6
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-24 14:01:32
Załącznik nr 7
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-24 14:02:25
Załącznik nr 8 ( przedmiary robót)
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-24 14:03:11
Załącznik nr 8 ( przedmiary robót)
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-24 14:03:42
Załącznik nr 9
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-24 14:04:33
Załącznik nr 10
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-24 14:05:35
Załącznik nr 11
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-24 14:06:24
Załącznik nr 12
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-24 14:12:51
Załącznik nr 4 umowa str.1
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-24 14:13:54
umowa str.2
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-24 14:14:33
umowa str.3
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-24 14:15:13
umowa str.4
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-28 11:25:14
Zmiana treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-28 11:27:17
Modyfikacja SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-28 11:28:03
Modyfikacja Druku oferty
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-28 11:28:53
Modyfikacja oświadczenia
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-28 11:30:00
Modyfikacja ośw. z art.24
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-28 11:31:11
Modyfikacja zał. nr 4
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-28 11:31:46
Modyfikacja formularz cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-28 11:32:45
Modyfikacja formularz cenowy meble
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-28 11:33:43
Modyfikacja wykazu materiałów do produkcji mebli
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-28 11:34:35
Modyfikacja listy podmiotów należących do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-28 11:35:10
Modyfikacja przedmiaru robót
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-28 11:35:57
Modyfikacja przedmiaru robót
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-28 11:36:46
Modyfikacja STWiOR
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-28 11:37:35
Modyfikacja projjektu wentylacji
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-28 11:38:11
Modyfikacja opisu mebli
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-28 11:38:50
Modyfikacja wzoru umowy
pobierz