Postępowanie z dnia: 2013-11-22 10:19:53

Nr postępowania: ZP/464/055/U/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Konserwacje, dokonywanie napraw oraz awaryjne uwalnianie osób i ładunków z urządzeń transportu bliskiego w budynkach Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-11-22 10:19:17
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-22 10:19:36
Załącznik nr 4 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-27 11:51:31
Informacja o zmianie SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-27 11:52:14
Załacznik nr 4 do SIWZ po zmianach
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-27 11:53:23
Załącznik nr 4 do SIWZ poz mianach (wersja edytowalna)
pobierz