Postępowanie z dnia: 2014-02-10 12:30:02

Nr postępowania: ZP/35/055/U/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Świadczenie usług szkolnictwa wyższego polegających na przeprowadzeniu zajęć z matematyki oraz przygotowaniu programu i materiałów dydaktycznych do zajęć z matematyki dla studentów Politechniki Gdańskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2014-02-10 12:22:56
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2014-02-10 12:23:11
Zakres materiału
pobierz
Specyfikacja: 2014-02-10 12:23:25
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2014-02-10 12:23:41
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2014-02-10 12:24:23
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2014-02-10 12:26:39
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pobierz
Specyfikacja: 2014-02-10 12:27:01
Wykaz usług
pobierz
Specyfikacja: 2014-02-10 12:27:16
Wykaz osób
pobierz
Specyfikacja: 2014-02-10 12:27:42
Informacja o grupie kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2014-02-10 12:28:09
Pełnomocnictwo
pobierz
Specyfikacja: 2014-02-10 12:28:46
Wzór Umowy
pobierz
Specyfikacja: 2014-02-10 12:29:19
Zaświadczenie o ilości semestrów
pobierz
Specyfikacja: 2014-02-10 12:29:41
Oświadczenie o posiadaniu wiedzy
pobierz
Specyfikacja: 2014-02-10 13:05:09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz