Postępowanie z dnia: 2014-04-14 13:06:45

Nr postępowania: ZP/155/051/D/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa paneli gazowych i punktów poboru gazu wraz z montażem w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2014-04-14 12:51:02
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2014-04-14 12:51:25
Załączniki techniczne do SIWZ
pobierz