Postępowanie z dnia: 2014-04-14 13:06:45

Nr postępowania: ZP/155/051/D/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa paneli gazowych i punktów poboru gazu wraz z montażem w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz: