Postępowanie z dnia: 2014-05-22 08:58:16

Nr postępowania: ZP/115/004/R/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przebudowa i adaptacja sal dydaktycznych oraz pomieszczeń gospodarczych na Politechnice Gdańskiej Wydział Mechaniczny.

Jednostka Prowadząca: Wydział Mechaniczny

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2014-05-22 09:06:09
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2014-05-22 09:07:35
zał. II dokumentacja projektowa
pobierz
Specyfikacja: 2014-05-22 09:08:09
zał. III STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2014-05-22 09:08:46
zał. IV przedmiary robót
pobierz
Specyfikacja: 2014-05-22 09:11:35
zał. nr 4 wykaz robót budowlanych
pobierz
Specyfikacja: 2014-05-22 09:12:56
zał. nr 6 wzór umowy
pobierz