Postępowanie z dnia: 2014-09-04 16:04:20

Nr postępowania: CRZP: ZP/346/055/R/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych części bloku D Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2014-09-04 15:28:20
zał. II Projekt techniczny
pobierz
Specyfikacja: 2014-09-04 15:28:32
zał. III STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2014-09-04 15:28:44
zał. IV Przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2014-09-04 16:03:40
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2014-09-04 16:03:53
Umowa
pobierz