Postępowanie z dnia: 2016-01-12 11:25:01

Nr postępowania: ZP/5/055/U/16

Status postępowania:
ARCHIWUM

Świadczenie usług udostępnienia platformy masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS dla Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2016-01-12 11:23:48
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
pobierz
Specyfikacja: 2016-01-12 11:24:37
Załącznik nr 2 - formularz rzeczowo-cenowy - wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2016-01-19 15:21:24
Informacja o zmianie treści siwz i odpowiedzi na pytania 3
pobierz
Specyfikacja: 2016-01-19 15:21:47
ZMIENIONY załącznik nr 6 do SIWZ
pobierz