Postępowanie z dnia: 2016-04-15 15:10:56

Nr postępowania: ZP/119/055/R/16

Status postępowania:
ARCHIWUM

Budowa Centrum Technicznej Obsługi Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2016-04-15 15:06:45
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załacznikami od 1 do 6
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-15 15:07:17
Załacznik nr 7 do siwz - wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-15 15:09:50
Załącznik nr 8 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-15 15:10:37
Wizualizacja CTO - załącznik do PFU
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-27 12:56:32
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-28 15:02:48
Odpowiedź na pytanie do treści SIWZ wraz z informacją o zmienie treści SIWZ
pobierz