Postępowanie z dnia: 2016-06-17 14:12:37

Nr postępowania: ZP/176/055/D/16

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywna dostawa narzędzi ręcznych bez napędu elektrycznego, narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym oraz elementów wyposażenia narzędzi ręcznych (bez względu na rodzaj napędu) dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2016-06-17 13:59:58
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2016-06-17 14:11:58
Formularz rzeczowo-cenowy-załącznik nr 2A
pobierz
Modyfikacja: 2016-06-17 14:12:26
Formularz rzeczowo-cenowy-załącznik nr 2B
pobierz
Specyfikacja: 2016-06-20 14:35:39
Zmiana treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2016-06-24 15:24:26
Zmiana treści SIWZ II
pobierz