Postępowanie z dnia: 2017-06-28 13:31:00

Nr postępowania: ZP/112/018/R/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

Remont pomieszczeń w budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przy ul. Traugutta 79 oraz w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej oraz Skrzydle „B” przy ul. Narutowicza 11/12

Jednostka Prowadząca: Wydział Zarządzania i Ekonomii

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2017-06-28 13:40:46
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
pobierz
Specyfikacja: 2017-06-28 13:46:21
Załączniki nr 1 - 4
pobierz
Specyfikacja: 2017-06-28 13:47:26
załącznik nr 6-wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2017-06-28 13:48:24
Załacznik nr 7 - Przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2017-06-28 13:49:55
Załącznik nr 8 - rzut pomieszczenia 318
pobierz
Specyfikacja: 2017-06-28 13:51:08
Załacznik nr 9 - STWiORB klimatyzacja
pobierz
Specyfikacja: 2017-06-28 13:51:52
Załacznik nr 10 - STWiORB posadzki
pobierz
Specyfikacja: 2017-06-28 13:52:38
Załacznik nr 11 - STWiORB malowanie
pobierz
Specyfikacja: 2017-06-28 13:53:19
Załacznik nr 11 - STWiORB wymagania ogólne
pobierz
Specyfikacja: 2017-07-03 10:42:36
Zmiana SIWZ - uwaga zmiana terminu otwarcia
pobierz