Postępowanie z dnia: 2018-12-13 13:16:00

Nr postępowania: ZP/257/055/U/18

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonywanie konserwacji, dokonywania napraw oraz awaryjnego uwalniania osób i ładunków z urządzeń transportu bliskiego w budynkach Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2018-12-13 13:15:30
Specyfikaja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 1,-5
pobierz
Specyfikacja: 2018-12-13 13:15:54
Załącznik nr 6 - wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2019-01-04 12:05:08
Odpowiedź na pytanie nr 2 i zmiana treści SIWZ
pobierz
Modyfikacja: 2019-01-04 12:05:33
Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz urządzeń część I
pobierz
Modyfikacja: 2019-01-04 12:06:00
Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz urządzeń część II
pobierz
Modyfikacja: 2019-01-04 12:07:01
Załącznik nr 4 do umowy - wykaz drobnych materiałów
pobierz