Postępowanie z dnia: 2018-12-13 13:16:00

Nr postępowania: ZP/257/055/U/18

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonywanie konserwacji, dokonywania napraw oraz awaryjnego uwalniania osób i ładunków z urządzeń transportu bliskiego w budynkach Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2018-12-21 09:41:14
Odpowiedź na pytanie do treści SIWZ
pobierz
Zapytanie: 2019-01-04 12:02:12
Odpowiedź na pytanie do treści SIWZ 2
pobierz
Wyjaśnienie: 2019-01-04 12:03:10
Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz urządzeń część I
pobierz
Wyjaśnienie: 2019-01-04 12:03:41
Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz urządzeń część II
pobierz
Wyjaśnienie: 2019-01-04 12:04:24
Załącznik nr 4 do umowy - wykaz drobnych materiałów
pobierz