Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2019-09-24 08:55:34

Nr postępowania: ZP/236/022/R/19

Status postępowania:
AKTYWNY

Zawarcie umowy ramowej na konserwację i modyfikację linii światłowodowych i kanalizacji teletechnicznej sieci TASK

Jednostka Prowadząca: Centrum Informatyczne TASK

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2019-09-24 08:45:47
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-24 08:46:21
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-24 08:46:46
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-24 08:48:43
wersja edytowalna załączników do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-24 08:52:24
Wzór umowy ramowej
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-24 08:52:40
Wzór umowy wykonawczej
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-24 08:53:18
Załącznik nr 6 - wykaz materiałów
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-24 08:53:55
załącznik nr 7 Wzór protokołu odbioru
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-24 08:55:03
Wzór oświadczen podwykonawców
pobierz
Specyfikacja: 2019-10-07 10:22:14
Informacja o zmianach nr 1-5 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2019-10-08 07:20:06
Zmienione załączniki
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG