Postępowanie z dnia: 2020-03-03 12:51:48

Nr postępowania: ZP/57/055/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywna dostawa materiałów drukowanych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-03-03 12:40:10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,4,5
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-03 12:42:10
Załącznik nr 3- formularz rzeczowo- cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-03 12:49:01
Załączniki nr 1,2,3- wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-03 12:51:23
Załącznik nr 4- opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-09 13:26:03
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy i zmiana terminu składania ofert
pobierz