Postępowanie z dnia: 2020-04-10 12:49:34

Nr postępowania: ZP/81/004/R/2020

Status postępowania:
ARCHIWUM

Remont i wymiana pokrycia dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku Laboratorium Maszynowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Mechaniczny

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-04-10 12:39:15
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-10 12:41:38
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-10 12:43:31
JEDZ
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-10 12:43:55
Załącznik nr 5-7 do umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-10 12:44:21
Załącznik nr 8 do umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-10 12:44:46
Klucz publiczny
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-10 12:45:07
Identyfikator postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-10 12:45:41
Decyzja - pozwolenie na budowę
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-10 12:46:04
Decyzja konserwatorska
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-10 12:46:17
Opinia kominiarska
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-10 12:46:38
Program prac konserwatorskich
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-10 12:46:54
Przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-10 12:47:13
STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-10 12:47:30
Projekt
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-17 14:07:32
modyfikacja treści SIWZ
pobierz