Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2020-05-08 14:44:23

Nr postępowania: CRZP 94/002/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa urządzeń do pomiaru prędkości wody typu ADV wraz z komputerem terenowym i oprogramowaniem CFD dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-05-08 14:37:01
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2020-05-08 14:37:46
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2020-05-08 14:38:28
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w po
pobierz
Specyfikacja: 2020-05-08 14:39:13
Załącznik nr 3 do SIWZ Wykaz dostaw
pobierz
Specyfikacja: 2020-05-08 14:40:04
Załącznik nr 4A do SIWZ Wzór umowy do części A przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-05-08 14:40:58
Załącznik nr 4B do SIWZ Wzór umowy do części B przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-05-08 14:42:01
Załącznik nr 4C do SIWZ Wzór umowy do części C przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-05-08 14:42:44
Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-05-08 14:43:29
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
pobierz
Specyfikacja: 2020-05-14 14:36:23
Zmiana treści SIWZ (1) z dnia 14.05.2020r.
pobierz
Specyfikacja: 2020-05-14 14:36:59
Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia po zmianie treści w dniu 14.05.2020r.
pobierz
Specyfikacja: 2020-05-21 09:25:57
Zmiana treści SIWZ (2) z dnia 21.05.2020r.
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG