Postępowanie z dnia: 2010-06-14 12:12:58

Nr postępowania: CRZP: ZP/328/047/R/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Zaprojektowanie i wybudowanie hali namiotowej łukowej z kortem tenisowym na terenie centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy Al. Zwycięstwa 12 w Gdańsku-Wrzeszczu

Jednostka Prowadząca: Dział Inwestycji i Remontów

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2010-06-14 12:07:08
2 specyfikacja
pobierz
Specyfikacja: 2010-06-14 12:07:18
3 zał I 1 formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2010-06-14 12:08:27
4 zał I 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2010-06-14 12:08:47
5 zał I 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2010-06-14 12:08:57
6 zał I 4 wykaz wykonanych robót
pobierz
Specyfikacja: 2010-06-14 12:09:08
7 zał I 5 wykaz osób
pobierz
Specyfikacja: 2010-06-14 12:09:23
8 zał I 6 wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2010-06-14 12:09:38
9 zał. II program funkcjonalno-użytkowy
pobierz
Specyfikacja: 2010-06-14 12:09:46
10 zał. II 1 wymagania i wytyczne
pobierz
Specyfikacja: 2010-06-14 12:09:55
11 zał. II 2 mapa do celów projektowych
pobierz
Specyfikacja: 2010-06-14 12:10:09
12 zał. II 3 zakres inwestycji - lokalizacja hali
pobierz
Specyfikacja: 2010-06-14 12:10:17
13 zał. II 4 koncepcja urban.-przest. III wariant
pobierz
Specyfikacja: 2010-06-14 12:10:27
14 zał. II 5 wstępne warunki zasilania obiektu
pobierz
Specyfikacja: 2010-06-14 12:10:36
15 zał. II 6 wytyczne dla podłączeń i zasilań planowanego obiektu
pobierz
Specyfikacja: 2010-06-14 12:10:46
16 zał. II 7 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
pobierz
Specyfikacja: 2010-06-14 12:10:55
17 zał. II 8 Uchwała Rady Miasta Gdańska
pobierz