Postępowanie z dnia: 2011-06-22 10:07:14

Nr postępowania: ZP-205/022/U/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Opracowanie i uzgodnienie projektów wykonawczych przyłączy światłowodowych do sieci TASK w kanalizacji obcej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-06-22 10:05:46
Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-22 10:06:31
załącznik nr 6
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-22 11:31:13
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-22 11:35:11
formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-22 11:38:21
wersja edytowalna załączników
pobierz