Postępowanie z dnia: 2011-06-22 10:07:14

Nr postępowania: ZP-205/022/U/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Opracowanie i uzgodnienie projektów wykonawczych przyłączy światłowodowych do sieci TASK w kanalizacji obcej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2011-07-07 14:14:08
zawiadomienie z art. 92 ust. 2
pobierz