Postępowanie z dnia: 2011-07-07 14:08:52

Nr postępowania: ZP 234/019/D/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów stacjonarnych dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-07-07 14:08:47
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz