Postępowanie z dnia: 2011-07-07 14:08:52

Nr postępowania: ZP 234/019/D/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów stacjonarnych dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2011-07-19 11:38:54
Wybór najkorzystniejszej oferty
pobierz