Postępowanie z dnia: 2011-08-16 13:54:05

Nr postępowania: CRZP: ZP/302/008/R/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Adaptacja i modernizacja pomieszczenia nr 022 w budynku Chemia A na nowoczesne laboratorium badawcze

Jednostka Prowadząca: Wydział Chemiczny

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-08-16 13:50:37
2 siwz.adaptacja pom. nr 022.pdf
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-16 13:50:47
3 zał I 1 formularz oferty..pdf
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-16 13:50:59
4 zał I 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału..pdf
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-16 13:51:09
5 zał I 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia..pdf
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-16 13:51:20
6 zał I 4 wykaz wykonanych robót..pdf
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-16 13:51:31
7 zał. I 5 ośw. o posiadaniu wymaganych upr bud..pdf
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-16 13:51:53
8 zał I 6 wzór umowy.pdf
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-16 13:53:07
zał. II Projekt budowlano-wykonawczy.zip
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-16 13:53:21
zał. III STWiORB.pdf
pobierz