Postępowanie z dnia: 2012-08-06 14:48:46

Nr postępowania: ZP/248/055/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywna dostawa wyrobów włókienniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-08-06 14:25:56
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2012-08-06 14:26:16
Formularz ofertowy
pobierz
Specyfikacja: 2012-08-06 14:27:41
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2012-08-06 14:28:11
Formularz rzeczowo-cenowy - wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2012-08-06 14:28:58
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2012-08-06 14:29:53
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2012-08-06 14:30:32
Wykaz jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej
pobierz
Specyfikacja: 2012-08-06 14:31:15
Wykaz osób upoważnionych do składania zamówień
pobierz
Specyfikacja: 2012-08-06 14:31:26
Wykaz dostaw
pobierz
Specyfikacja: 2012-08-06 14:31:44
Pełnomocnictwo (wzór)
pobierz
Specyfikacja: 2012-08-06 14:31:59
Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2012-08-06 14:32:20
Protokół zdawczo-odbiorczy
pobierz
Specyfikacja: 2012-08-06 14:32:50
Podział wyrobów na jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej
pobierz
Specyfikacja: 2012-08-06 14:34:15
Wykaz osób po stronie Wykonawcy
pobierz