Postępowanie z dnia: 2013-10-21 10:09:49

Nr postępowania: ZP/415/051/R/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Roboty budowlane związane z nadbudową budynku Wydziału Mechanicznego o jedną kondygnację, przebudową i remontem Laboratorium Spawalnictwa i Laboratorium Obrabiarek i Procesów Technologicznych Wydziału Mechanicznego oraz przebudową i adaptacją budynku Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa wraz z dociepleniem i przebudową elewacji części laboratoryjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej zlokalizowane w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Siedlickiej 1

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-10-23 09:17:14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2013-10-25 13:57:05
zmiana siwz
pobierz
Modyfikacja: 2013-11-14 15:00:05
zmiana treści specyfikacji.2
pobierz
Modyfikacja: 2013-11-26 07:14:26
zmiana siwz 3
pobierz
Modyfikacja: 2013-11-26 07:15:52
opis techniczny termomodernizacja - zamienny
pobierz
Specyfikacja: 2013-10-23 10:45:56
Dokumentacja projektowa - zał. 9-12
pobierz
Specyfikacja: 2013-10-23 10:46:18
Przedmiary robót - zał. 13-18
pobierz
Specyfikacja: 2013-10-23 10:46:40
Zał. 20 - Zmiany w oznakowaniu pionowym
pobierz
Specyfikacja: 2013-10-23 10:47:00
Zał. 21 - Koncepcja tymczasowej organizacji ruchu na terenie PG
pobierz
Specyfikacja: 2013-10-23 10:47:23
Zał. 19 - Mapa określająca granice placu budowy i zaplecza budowy
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-08 08:28:05
Zał. 1-8 do SIWZ - wersja edytowalna
pobierz