Postępowanie z dnia: 2013-11-04 14:17:39

Nr postępowania: CRZP/432 /009/R/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie remontu pochylni dla niepełnosprawnych prowadzącej do istniejącego wejścia Budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-11-04 14:03:14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2013-11-04 14:04:23
Załącznik 1 do SIWZ - druk oferty
pobierz
Modyfikacja: 2013-11-04 14:05:34
Załacznik 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
pobierz
Modyfikacja: 2013-11-04 14:06:07
Załącznik 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
pobierz
Modyfikacja: 2013-11-04 14:06:33
Załącznik 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych
pobierz
Modyfikacja: 2013-11-04 14:07:06
Załącznik 5 do SIWZ - oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień
pobierz
Modyfikacja: 2013-11-04 14:07:46
Załącznik 6 do SIWZ - wzór umowy
pobierz
Modyfikacja: 2013-11-04 14:09:07
Załącznik 7 do SIWZ - informacja o przynależności do grupy kapitałowej
pobierz
Modyfikacja: 2013-11-04 14:09:35
Załącznik 8 do SIWZ - wykaz osób
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-04 14:11:14
Załącznik I do SIWZ - Projekt wykonawczy
pobierz
Modyfikacja: 2013-11-04 14:11:55
Rys.a/1
pobierz
Modyfikacja: 2013-11-04 14:12:13
Rys. a/2
pobierz
Modyfikacja: 2013-11-04 14:12:32
Rys. a/3
pobierz
Modyfikacja: 2013-11-04 14:12:46
Rys. a/4
pobierz
Modyfikacja: 2013-11-04 14:13:05
Rys. a/5
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-04 14:13:35
Załącznik II do SIWZ - Przedmiar
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-04 14:14:46
Załącznik III do SIWZ - STWiORB
pobierz