Postępowanie z dnia: 2014-04-17 10:05:13

Nr postępowania: CRZP: ZP/153/055/R/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Rozbiórka budynków zlokalizowanych przy ul. Traugutta 63 i 68 w Gdańsku-Wrzeszczu

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2014-04-17 10:05:37
siwz.rozbiórka Traugutta 63 i 68
pobierz
Specyfikacja: 2014-04-17 10:06:05
zał. II Dokumentacja projektowa
pobierz
Specyfikacja: 2014-04-17 10:06:16
zał. III STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2014-04-17 10:06:28
zał. IV Przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2014-04-17 10:26:32
wzór umowy. załącznik nr 6 do specyfikacji.rozbiórka Traugutta 63 i 68
pobierz
Specyfikacja: 2014-04-30 09:13:27
Zmaina treści SIWZ
pobierz