Postępowanie z dnia: 2015-03-07 10:31:20

Nr postępowania: ZP/42/004/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa drukarek laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów oraz komputera przenośnego dla Politechniki Gdańskiej Wydziału Mechanicznego

Jednostka Prowadząca: Wydział Mechaniczny

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-03-07 10:31:02
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz