Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2015-04-28 13:24:16

Nr postępowania: ZP/139/051/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem dodatkowego wyposażenia multimedialnego do sal wykładowych oraz mebli wraz z montażem do pomieszczenia portierni Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-05-04 08:23:17
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 1-5
pobierz
Specyfikacja: 2015-05-04 08:23:55
Załącznik 6.1. do SIWZ wzór umowy na dostawę urządzeń multimedialnych
pobierz
Specyfikacja: 2015-05-04 08:24:34
Załącznik nr 6.2. do SIWZ - wzór umowy na dostawę mebli
pobierz
Specyfikacja: 2015-05-04 08:24:55
Załączniki do SIWZ wresja edytowalna
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG