Postępowanie z dnia: 2015-05-29 09:08:24

Nr postępowania: ZP/169/055/U/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przeprowadzenie audytu wydatkowania środków na naukę w jednym roku z okresu 3 lat (2012-2014) poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, przez jednostki Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-05-29 09:07:38
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
pobierz
Specyfikacja: 2015-05-29 09:07:53
załączniki - wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2015-06-01 14:39:56
zapytania i wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2015-06-03 12:41:44
Zapytania i wyjaśnienia wraz ze zmianą SIWZ - 3
pobierz