Postępowanie z dnia: 2015-05-29 09:08:24

Nr postępowania: ZP/169/055/U/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przeprowadzenie audytu wydatkowania środków na naukę w jednym roku z okresu 3 lat (2012-2014) poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, przez jednostki Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2015-06-01 14:39:25
Zapytania i wyjaśnienia wraz ze zmianą SIWZ
pobierz
Zapytanie: 2015-06-01 14:40:39
zapytania i wyjaśnienia 2
pobierz
Zapytanie: 2015-06-03 12:39:53
Zapytania i wyjaśnienia wraz ze zmianą SIWZ - 3
pobierz