Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2008-06-26 11:24:15

Nr postępowania: ZP/156/047/R/08

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na malowanie pomieszczeń Domu Studenckiego Nr 4 Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ul. Do Studzienki 61 w Gdańsku Wrzeszczu

Jednostka Prowadząca:

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2008-06-26 11:18:20 pobierz
Specyfikacja: 2008-06-26 11:19:55
Załącznik nr I/1 do SIWZ: formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2008-06-26 11:20:22
Załącznik nr I/2 do SIWZ: oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2008-06-26 11:20:52
Załącznik nr I/3 do SIWZ: wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2008-06-26 11:21:48
Załącznik nr II: projekt techniczny, cz. 1
pobierz
Specyfikacja: 2008-06-26 11:22:10
Załącznik nr II: projekt techniczny, cz. 2
pobierz
Specyfikacja: 2008-06-26 11:22:38
Załącznik nr III do SIWZ: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
pobierz
Specyfikacja: 2008-06-26 11:23:14
Załącznik nr IV do SIWZ: przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2008-06-26 11:23:42
Załącznik nr V do SIWZ: arkusz kalkulacyjny
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG