Postępowanie z dnia: 2017-02-07 15:32:12

Nr postępowania: ZP/17/055/U/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

Świadczenie usług medycznych dla Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2017-02-07 15:25:30
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2017-02-14 10:36:39
Zmiana treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2017-02-07 15:25:46
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2017-02-07 15:28:46
Formularze rzeczowo-cenowe
pobierz
Specyfikacja: 2017-02-07 15:29:07
Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2017-02-14 10:39:21
Zmieniony załacznik nr 3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I
pobierz
Specyfikacja: 2017-02-07 15:29:43
Ogólne warunki świadczenia usług medycznych dla Politechniki Gdańskiej
pobierz
Specyfikacja: 2017-02-07 15:29:59
Skierowania
pobierz
Specyfikacja: 2017-02-07 15:30:50
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pobierz
Specyfikacja: 2017-02-07 15:31:22
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2017-02-07 15:31:38
Wykazy usług
pobierz
Specyfikacja: 2017-02-07 15:31:51
Wzory umów
pobierz
Specyfikacja: 2017-02-14 08:00:41
Załączniki w wersji edytowalnej
pobierz