Postępowanie z dnia: 2017-06-09 11:51:41

Nr postępowania: ZP/96/008/R/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Chemia C Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb ksztalcenia kadr dla rozwoju technologii ekoefektywnych w produkcji,przesyle,dystrybucji i zużyciu energii i paliw.

Jednostka Prowadząca: Wydział Chemiczny

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2017-06-09 11:56:45 pobierz
Specyfikacja: 2017-06-09 11:58:05 pobierz
Specyfikacja: 2017-06-09 11:58:44 pobierz
Specyfikacja: 2017-06-09 11:59:10 pobierz
Specyfikacja: 2017-06-09 11:59:35 pobierz
Specyfikacja: 2017-06-09 11:59:53 pobierz
Specyfikacja: 2017-06-09 12:00:10 pobierz
Specyfikacja: 2017-06-09 12:00:39 pobierz
Specyfikacja: 2017-06-09 12:01:06 pobierz
Specyfikacja: 2017-06-09 12:01:27 pobierz
Specyfikacja: 2017-06-09 12:04:42 pobierz
Specyfikacja: 2017-07-10 14:28:37
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz