Postępowanie z dnia: 2017-08-31 14:29:38

Nr postępowania: ZP/160/055/R/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

Modernizacja pomieszczeń abonenckiej stacji transformatorowo-rozdzielczej T-16147 „Leczkowa”

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2017-08-31 14:16:46
SIWZ z załącznikami 1-7
pobierz
Specyfikacja: 2017-08-31 14:21:01
załącznik nr 8 - Projekt budowlano-wykonawczy
pobierz
Specyfikacja: 2017-08-31 14:23:17
załącznik nr 9 - STWIORB
pobierz
Specyfikacja: 2017-08-31 14:24:29
załącznik nr 10 - Standardy techniczne
pobierz
Specyfikacja: 2017-08-31 14:25:18
załącznik nr 11 - Przedmiar robót
pobierz