Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2008-11-07 13:44:05

Nr postępowania: ZP/290/047/R/08

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej progu unijnego na remont hal technologicznych nr 1, 2, 3 budynku Chemia C Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12

Jednostka Prowadząca:

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2008-11-07 13:39:11 pobierz
Modyfikacja: 2008-11-25 12:19:35
Załącznik III (korekta nr 1): instalacja wentylacji mech
pobierz
Modyfikacja: 2008-11-25 12:20:19
Załącznik V (korekta nr 1): arkusz kalkulacyjny
pobierz
Specyfikacja: 2008-11-07 13:39:50
Załącznik nr I/1 do SIWZ: formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2008-11-07 13:40:18
Załącznik nr I/2 do SIWZ: oświadczenie
pobierz
Specyfikacja: 2008-11-07 13:40:44
Załącznik nr I/3 do SIWZ: wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2008-11-07 13:41:17
Załącznik nr II do SIWZ: granice placu budowy
pobierz
Specyfikacja: 2008-11-07 13:41:47
Załącznik nr II do SIWZ: projekt budowlano-wykonawczy
pobierz
Specyfikacja: 2008-11-07 13:42:14
Załącznik nr III do SIWZ: przedmiar
pobierz
Specyfikacja: 2008-11-07 13:42:50
Załącznik nr IV do SIWZ: STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2008-11-07 13:43:17
Załącznik nr V do SIWZ: arkusz kalkulacyjny
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG