Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2008-11-27 12:46:20

Nr postępowania: ZP/313/047/R/08

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na adaptację dwóch pomieszczeń w skrzydle "B" Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej na potrzeby pomieszczeń administracyjno - biurowych

Jednostka Prowadząca:

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2008-11-27 12:40:08 pobierz
Specyfikacja: 2008-11-27 12:40:47
Załącznik nr I/1 do SIWZ: formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2008-11-27 12:41:19
Załącznik nr I/2 do SIWZ: oświadczenie
pobierz
Specyfikacja: 2008-11-27 12:41:50
Załącznik nr I/3 do SIWZ: wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2008-11-27 12:42:21
Załącznik nr II do SIWZ: instalacja zasilająca 230V
pobierz
Specyfikacja: 2008-11-27 12:42:49
Załącznik nr II do SIWZ: architektura
pobierz
Specyfikacja: 2008-11-27 12:43:17
Załącznik nr II do SIWZ: sieć strukturalna
pobierz
Specyfikacja: 2008-11-27 12:43:55
Załącznik nr II do SIWZ: system bezpieczeństwa
pobierz
Specyfikacja: 2008-11-27 12:44:25
Załącznik nr III do SIWZ: przedmiar
pobierz
Specyfikacja: 2008-11-27 12:44:55
Załącznik nr IV do SIWZ: stwiorb
pobierz
Specyfikacja: 2008-11-27 12:45:25
Załącznik nr V do SIWZ: arkusz kalkulacyjny
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG