Postępowanie z dnia: 2019-05-09 14:10:41

Nr postępowania: ZP/116/002/R/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka w celu przygotowania odcinków doświadczalnych dla potrzeb programu badawczego SEPOR

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2019-05-09 14:05:41
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-09 14:06:10
Załączniki do SIWZ_wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-09 14:08:18
Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-10 08:56:26
Rysunki_przedmiar_dokumentacja_techniczna
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-10 08:56:57
STWIORB
pobierz