Postępowanie z dnia: 2009-07-23 08:36:22

Nr postępowania: ZP/631/047/R/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie prac malarskich w Domu Studenckim nr 2 Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Traugutta 115 B

Jednostka Prowadząca: Dział Inwestycji i Remontów

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2009-07-23 08:16:26
1 specyfikacja
pobierz
Specyfikacja: 2009-07-23 08:16:47
2 zał. I/1 - formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2009-07-23 08:17:22
3 zał. I/2 - oświadczenie
pobierz
Specyfikacja: 2009-07-23 08:17:59
4 zał. I/3 - wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2009-07-23 08:18:47
5 zał. II - str tytuł projektu technicznego
pobierz
Specyfikacja: 2009-07-23 08:19:17
6 zał. II - projekt techniczny wraz z rysunkami
pobierz
Specyfikacja: 2009-07-23 08:19:32
7 zał. III - przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2009-07-23 08:19:52
8 zał. IV - STWiORB
pobierz