Postępowanie z dnia: 2019-07-30 13:25:46

Nr postępowania: ZP/192/055/R/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Rozbiórka budynków przy ul. Traugutta 61 w Gdańsku - Wrzeszczu

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2019-07-30 13:19:50
Specyfikaja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załacznikami 1, 2, 5
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-30 13:20:59
Załączniki nr 1 - 3 do SIWZ wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-30 13:21:37
Załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-30 13:22:04
Załacznik nr 5 - wzór umowy
pobierz
Modyfikacja: 2019-07-30 13:22:33
Załączniki do umowy
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-30 13:23:14
Załącznik nr 6 - przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-30 13:24:41
Załącznik nr 7 _STWIORB
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-30 13:25:24
Załącznik nr 8 - decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę
pobierz
Specyfikacja: 2019-08-05 10:00:09
Informacja dot. wizji lokalnej
pobierz