Postępowanie z dnia: 2009-08-24 13:44:16

Nr postępowania: ZP/722/017/R/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Remont wybranych pomieszczeń i korytarzy budynku Wydziału Oceanotechniki i OKrętownictwa Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2009-08-24 11:38:59
Zał. 1 Projekt techniczny
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-24 11:39:48
Zał. 2 Przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-24 11:41:23
Zał. 3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-24 11:45:44
Zał. 4 Formularz ofertowy
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-24 13:34:13
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-24 13:36:17
Zał. 5 Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-24 13:38:26
Zał. 6 Oświadczenie
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-24 13:39:12
Zał. 7 Wykaz wykonanych robót
pobierz
Specyfikacja: 2009-09-09 09:16:29
Zmiana treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2009-09-09 09:20:08
przedmiar robót - skorygowany
pobierz
Specyfikacja: 2009-09-10 14:04:51
Zmiana treści SIWZ z dnia 10.09.2009
pobierz
Specyfikacja: 2009-09-10 14:06:34
zał. nr 2 przedmiar robót skorygowany z dnia 10.09.2009
pobierz